• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

Lucka 20

Låt oss få presentera tävlingsledaren 2015 Sören Eriksson

”Gillar att vara med och bidra till orientering”

Sören Eriksson, Länna IF, är tävlingsledare för 10MILA 2015 i Skepptuna. Det är engagemanget för orientering som är drivkraften, han vill också gärna vara med och bidra med sina kunskaper. Sören var med även när Uppland arrangerade 2008 i Rosersberg och förutsättningarna är helt annorlunda när det gäller arenan i Skepptuna.

– Det kommer att bli riktigt bra med orientering ända till sista kontrollen och de flesta sträckorna varvar inne på arenan, berättar Sören Eriksson.
Uppland satsar på att sprida arrangemanget även utanför den ordinarie orienteringskretsen men även att få fler orienterare att vara med. Det gör man genom att satsa både på elit och på motionsorienterare. Eftersom det är 70-årsjubileum genomförs även en nostalgitävling 28 april för att höja temperaturen inför huvudarrangemanget 9-10 maj.

Arenan vid Skepptuna har bra ytor för arrangemanget men har inte samma tillgång till fasta byggnader som i Roserberg. Detta är inget som bekymrar Sören Eriksson, orienterare är vana med logistiklösningar. Fördelen med att inte vara i direkt anslutning till ett samhälle gynnar orienteringen då det inte blir ”ren terränglöpning” sista biten in mot mål. Närheten till Kapellskär och Arlanda gör att man även satsar på att locka ännu fler deltagare från Finland.

Att Sören Eriksson tagit på sig tävlingsledaruppdraget är logiskt. Han har varit det på de flesta av Länna IF:s tävlingar sedan 1981, vilket inneburit minst en stor tävling varje år. Dessutom gillar han ”att bestämma” som han själv uttrycker det under intervjun. Under hela hans yrkesverksamma tid arbetade han med byggprojekt så han är van att planera och genomföra.

– Något jag inte gillar är ”lösa trådar”, berättar Sören Eriksson och förklarar vidare:

– Det är många avtal som ska göras med leverantörer och det får inte finnas några oklarheter.

Sören Eriksson är övertygad om att de uppländska föreningarna kommer att leverera ett välordnat arrangemang. Detta tack vare många rutinerade funktionärer som samarbetar med varandra.

 

PER-OLOF SVENSSON
text & foto