Allmänt 10MILA

Årets 10MILA kommer att erbjuda orientering från startpunkten fram till mycket nära mål. Terrängen är både mer lättsprungen och mer orienteringskrävande än normal Göteborgsterräng. Kuperingen är bitvis mycket krävande men det går att hitta vägval där de brantaste partierna undviks. De kuperade områdena blandas med mycket snabblöpta partier med liten kupering och fast underlag med många berghällar. Eftersom Arenan ligger lågt blir det en fysisk utmaning redan till startpunkten. Generellt sett erbjuder terrängen mycket god framkomlighet och sikt. Det finns enbart ett fåtal mindre grönområden på kartan. Terrängen ger oss möjlighet att pröva många olika förmågor hos löparna och banläggningen har fokuserat på variation – enklare lättlästa partier blandas med orienteringskrävande – både med diffus och mer detaljerad kurvbild. Variation ser vi även i sträckornas karaktär med viss skillnad i svårighet med avseende på finorienteringen. Ett stort område används och de olika sträckorna går delvis i olika områden. Detta gör att löpare på olika sträckor kommer att springa i olika typer av terräng, och att täten på de flesta sträckor kommer att springa i något nytt område utan spår från tidigare sträckor. Vi har även många ”nya” kontroller på sena sträckor för att minska inverkan av spår för tätlagen.

 

Senast uppdaterad tisdag, 04 april 2017 17:26