Handlingsplan för likvärdigt Tiomila

 

Under årets första månader har Tiomilaföreningen arbetat med att ta fram en handlingsplan för likvärdigt tävlande, i enlighet med den av förbundsmötet klubbade tävlingsregeln. Handlingsplanen antogs på Tiomilaföreningens årsmöte av ägarföreningarna och har även varit på remiss hos Svenska Orienteringsförbundet.

Handlingsplanen är uppdelad i tre områden; Organisation, Arrangemang och Tävlingsupplägg. 

Målsättningarna för Organisation är för det första att uppnå 40-40 fördelning mellan könen inom årsarrangörernas organisation och inom Tiomilaföreningens styrelse. För det andra att uppnå en bra blandning av olika åldersgrupper och för det tredje att få fler kvinnor på de mest framträdande rollerna inom till exempel tävlingsledning, speaker och banläggning. 

– En mer likvärdig organisation har ett stort värde i sig, men vi tror också att det är en nyckelfaktor för att påskynda arbetet med att uppnå likvärdighet inom alla områden. Målen inom Organisation har vi sagt ska vara uppnådda till 2025. Nästa steg blir att sätta oss ner med de utsedda årsarrangörerna för 2022-2024 för att se vad vi kan och ska göra redan nu tillsammans med dem. För nya arrangemang från 2025, kommer vi följa de mål vi satt upp. När det kommer till Tiomilaföreningens styrelse så har ett arbete påbörjats att förnya styrelsen och dess organisation, säger Martina Sundberg, ledamot i Tiomilaföreningens styrelse.

Under Arrangemang handlar det om att se över marknadsföring och kommunikation, serviceutbud med mer och hjälpa årsarrangörerna att tänka på saker ur ett likvärdighetsperspektiv. Tiomilaföreningens roll är framför allt att stötta årsarrangörerna i arbetet med att ta fram mål inom Arrangemang och föra vidare kunskap och erfarenheter till kommande årsarrangörer, samt samarbeta med förbundet kring generella stödåtgärder.

– Vi på Svenska Orienteringsförbundet har haft en löpande dialog med Tiomilaföreningen under våren och bland annat bollat mål, handlingsplan och flera samverkansprojekt framåt. SOFT har till exempel samma mål som Tiomila kring organisation för våra SM- och Swedish League-tävlingar. Vi tittar också på utbildningsinsatser och andra sätt att påskynda processen för att få fler kvinnor och yngre inom svensk orienterings tävlingsorganisation. För att våra stora arrangemang ska kunna uppnå likvärdiga organisationer krävs att vi arbetar både brett och långsiktigt tillsammans med alla föreningar. Det är till syvende och sist våra föreningar som är arrangörer även till våra stora arrangemang, säger Mette Brolinson, ansvarig för jämställdhet och inkludering på SOFT.

Den tredje och sista delen är den som är mest utmanande. Gällande Tiomilas framtida Tävlingsupplägg behöver ett ordentligt grundarbete göras. 

– Just nu jobbar vi och ägarföreningarna tillsammans med att ta fram ramarna för arbetet. Vad vill vi att Tiomila ska vara och representera i framtiden? Vi vill ta vara på de delar som våra tävlande (och potentiella tävlande) i de olika kavlarna uppskattar och tycker är bra och utifrån det ta fram olika scenarier med risk- och konsekvensanalyser. Första steget blir att se över och göra förändringar av Damkaveln. Detta arbete är påbörjat och vi hoppas kunna förmedla information längs vägen, sammanfattar Martina Sundberg.

Styrelsen för Tiomilaföreningen

Anmälningar 2023

Totalt anmälda603
Ungdomskavlen145
Tiomilakavlen227
Damkavlen231
Sweden377
Finland143
Norge69
Denmark4
Czech Republic4
Switzerland4
Lithuania1
Latvia1