Högt betyg till 10MILA 2019

Närmare 1 000 deltagare vid årets 10MILA i Glimåkra har svarat på en enkät beställd av Tiomilaföreningen och Event i Skåne. Det samlade helhetsintrycket av 10MILA som event är mycket bra och tävlingen får mycket fina 4,5 i betyg där 5 är max.

De som fick enkäten var slumpmässigt utvalda och bland dem som svarade var det följande fördelning: Ungdomskavlen 2%, Damkavlen 30%, Tiomilakavlen 61%, coach/lagledare 5% och besökare 1%.

Jämför man resultaten med UI:s upplevelseindex (omvärldsanalys) så överträffar 10MILA 2019 index avseende såväl helhetsintryck, arrangemang & organisation, sportslig kvalitet som valuta för pengarna medan man ligger ungefär i paritet med genomsnittet för stora evenemang i Sverige avseende övriga parametrar. Sammantaget ett mycket gott betyg för arrangörerna och tävlingen.

Utformningen av de olika kavlarna får samtliga fina betyg; ungdomskavlen får 4,1 (notera att det enbart var 10 respondenter), medan damkavlen får 4,2 och Tiomilakavlen får 4,3. Vidare ger deltagare i ungdomskavlen regelkraven på fördelningen flickor respektive pojkar i kavlen toppbetyg om 4,6.

I bifogat dokument finns mycket mer presenterat. Alla synpunkter som nu kommit fram kommer styrelsen för Tiomilaföreningen arbeta vidare med, för att utveckla arrangemanget.

Sammanstallning deltagarenkat Tiomila Glimåkra 2019

Turistekonomisk rapport 10MILA 2019

Anmälningar 2022

Totalt anmälda887
Tiomilakavlen307
Damkavlen315
Ungdomskavlen265
Sweden594
Norge144
Finland94
Czech Republic29
Denmark19
Switzerland2
Poland2
Portugal1
Latvia1
Slovakia1