TIOMILA 2017 - ETT MILJDIPLOMERAT EVENT

 

Bakgrund
För genomförandet av tiomila har tiomilaföreningen tagit fram en generell miljöpolicy, se bilaga.
För tiomila 2017 har dessutom beslutats att arrangemanget ska miljödiplomeras. En miljödiplomering ger en ökad miljöprofil för arrangemanget och det är dessutom ett krav för att arrangemanget ska erhålla bidrag från Göteborgs Stad.

Att miljödiplomera ditt event innebär att du planerar för hållbarhet och genomför åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan. Genom att marknadsföra ditt miljödiplomerade event visar du också dina samarbetspartners och besökare att du prioriterar miljöfrågor”.

Miljödiplomering
Miljödiplomering är det miljöcertifieringssystem för arrangemang (Event) som Göteborgs Stad och Partille kommun använder. Miljödiplomering hanteras av Svensk miljöbas (www.svenskmiljobas.se) och innebär att vi har ett antal kriterier att ta hänsyn till. Dessa är uppdelade på Obligatoriska krav och Praktiska åtgärder.

De obligatoriska kraven handlar bl a om att vi ska följa lagar och regler och arbeta systematiskt med miljöfrågor. Vi ska bl a utbilda våra funktionärer i miljöarbetet och även se till att våra leverantörer arbetar med systematiskt miljöarbete. Lagar och regler att förhålla oss till är t ex hänsyn till skyddade naturområden, hantering av vatten och skydd så att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljö.

De praktiska åtgärderna är uppdelade inom ett antal ämnesområden där vi måste uppfylla minst 75% för att bli diplomerade. Nedan listas ämnesområdena med exempel på vad de innehåller:

Genomförande
Arbetet med miljödiplomering inleds under våren 2016 då vi träffar berörda kommuner och diskuterar mer kring genomförandet. Då blir vi också registrerade för diplomering och får möjlighet att använda detta och Svensk miljöbas logo i vår marknadsföring.

Under sommaren och hösten 2016 kommer vi sedan att arbeta med riktlinjer och hantering av de olika frågorna för att uppfylla erforderliga krav. Detta arbete genomförs tillsammans med funktionsansvariga inom relevanta ämnesområden. Närmare tävlingsstart kommer vi också, som en del av diplomeringen att genomföra miljöutbildningar för funktionärer.

Ca en månad innan genomförandet skickar vi in erforderliga dokument till miljöförvaltningen för diplomering. Efter granskning blir vi sedan förhoppningsvis diplomerade.

Under arrangemanget genomför miljöförvaltningen kontroller för att tillse att våra rutiner följs-

Frågor och mer information
Mer information kring miljödiplomering av event finns på Svensk miljöbas hemsida, www.svenskmiljobas.se .

Som exempel miljödiplomerades WMOC under 2015. Andra event som miljödiplomerats i Göteborg är Göteborgsvarvet, Kulturkalaset och Volvo Ocean Race.


Har du redan nu frågor eller funderingar på hur vi kan bli mer miljöeffektiva kan du kontakta miljöansvarige Mattias Bååth i SAIK, 0702-803416 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

TIOMILAS MILJÖPOLICY
Tiomila följer i tillämpliga delar Svenska Orienteringsförbundets natur- och miljöprogram. Det övergripande målet är att visa att orientering är en idrott som seriöst och målmedvetet tar sin del av ansvaret för en god naturvård och en långsiktig hållbar utveckling. Detta innebär att Arrangören:

Omsatt i konkret handling innebär detta att:

organiserad transport, (jfr med ”Tiomilatåget” i samband med Tiomila 2009 I

Skåne) ska eftersträvas,

parkeringsavgifter för bussar, reducerad parkeringsavgift om bilen är fylld osv,

källsorteras,

gafflingsalternativ, i stället för utdelning av nya kartset bör övervägas.

Senast uppdaterad fredag, 21 april 2017 18:33