Våra historieartiklar är baserad på boken 10Mila-minnen. Här kommer en komplement:

Beslut om Tiomilas anmälningsavgifter inom kort

Sedan 10MILA 2020 i Upplands-Bro ställdes in finns framför allt två saker som många undrar: Vad händer med inbetalda anmälningsavgifter och när kommer mer info om en eventuell Tiomilabudkavle till hösten? Här redogör vi för senaste nytt.

Tiomilaföreningen jobbar hårt, dels med efterarbete kopplat till det inställda arrangemanget i Upplands-Bro, dels med planering inför de eventuella tävlingarna i höst.
Många undrar såklart vad som händer med de anmälningsavgifter som betalats in för tävlingarna som inte blev av i början av maj.

Tiomilaföreningen har beslutat att alla avgifter för tjänster, exempelvis för boende, kommer att betalas tillbaka till 100 procent.

När det gäller själva anmälningsavgiften finns inget beslut fattat. Diskussioner förs mellan Tiomilaföreningen och Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och
Tiomilaföreningen hoppas få behålla en del av anmälningsavgifterna. Detta eftersom arrangemanget ställdes in väldigt nära den planerade tävlingshelgen, då stora kostnader redan hade tagits.

Beslut kommer att fattas på SOFT:s styrelsemöte måndagen den 11 maj och ambitionen är att kommunicera ut vad som gäller samma vecka.

Gällande höstens eventuella Tiomila ska ett beslut fattas av Tiomilaföreningen och ett besked väntas kommande veckor.

För svenska föreningar finns möjlighet att söka medel för tagna kostnader för inställda arrangemang från RF:s särskilda stöd med anledning av rådande coronapandemi. Läs mer på RF:s sida

/Föreningen Tiomilakavlen

Anmälningar 2020

Totalt anmälda5
Tiomilakavlen3
Damkavlen2
Denmark3
Russian Federation1
Sweden1

Anmälningar 2020

Totalt anmälda1022
Tiomilakavlen344
Damkavlen362
Ungdomskavlen316
Sweden654
Finland159
Norge154
Denmark26
Czech Republic15
Latvia5
Russian Federation4
France2
Switzerland1
Storbritannien1
Italy1