Tiomila på väg mot likvärdigt upplägg

Under 2021 påbörjades arbetet med att förändra Tiomila. Arbetet påbörjades under hösten internt i styrelsen och bland ägarna, och i slutet av året bildades en arbetsgrupp för att se över hur Tiomilakavlarna ska utvecklas för att bland annat anpassas till de nya tävlingsreglerna gällande likvärdigt tävlande.
Ett arbete som utmynnat i ett antal tänkbara alternativ, som nu ska testas på några referensgrupper. Målsättningen är att gruppens arbete ska vara klart till sommaren för att sedan redovisas för ägarföreningarna som sedan tar beslut. Hur implementeringen ser ut beror på hur stor förändringen blir, men räkna med att Tiomila 2024 kommer se lite annorlunda ut. Är det möjligt att göra någon förändring redan till 2023 kan det bli aktuellt.

Read more: Tiomila på väg mot likvärdigt upplägg

Thank you for your participation during 10MILA 2022 in Örebro

It has been a pleasure to prepare and offer this event after several years of cancelled or pandemic-adjusted competitions. What an event!

We are now working with dismounting the arena, and also moving the lost items and not-yet fetched team maps.

Teams that have not been able to fetch their maps are welcome to contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We have collected the lost items and will organize these during the upcoming week. We will compare them to the list with items registered as missing. We have not yet found all items registered as missing, but on the other hand, the arena is not yet fully dismounted. If you find clothing, items etc that are not yours when you return home, please get in touch with us. You are also welcome to contact us to register more clothing and items that are missing if you did not already fill out the form. Contact us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We save the maps and lost items until June 7th.

Teams to wear GPS

The following list informs on which teams that are to wear GPS from leg 1 on the Women's Relay (Damkavlen) and Tiomila relay (Tiomilakavlen) respectively. 

Studio 10MILA 6 maj 18.00 (på svenska) (2)

Studio 10MILA 6 maj 18.00 (på svenska)

Subcategories

Entries 2022

Total Entries887
Tiomilakavlen307
Damkavlen315
Ungdomskavlen265
Sweden594
Norge144
Finland94
Czech Republic29
Denmark19
Switzerland2
Poland2
Portugal1
Latvia1
Slovakia1