10MILA 2011  
Svenska
Svenska
English
English
Suomeksi
Suomeksi

 

 

Pääsponsori

Botkyrka Kommun

Läs mer om Botkyrka kommun

 
Sponsorit

Riksten Friluftsstad

Lida

Intersport

Göta ingenjörregemente

Amfibieregementet

Fujitsu

Subtopia

Nordströms Trä

Ekenhuset

Maxim

Omega Point

Tryckt.se

Servicepoolen

 
Järjestäjät

Skarpnäcks OL

Tullinge SK

 
Ystävyystapahtumat

Salpa-Jukola 18.-19.6.2011

43-Kavlen

Spring Cup

Kilpailuohjeet

Kirjoittanut Henrik Persson / Juho-Veikko Hytönen - 2011-04-25 00:32
/ 2011-04-25 12:50
Print Skriv ut denna sida
Page loaded 90550 times
Bookmark and Share

Kilpailuohjeet

10MILA-viesti, 30. huhtikuuta – 1. toukokuuta 2011


Opastus/kilpailukeskus
Riksten, Tullinge. Opastus tieltä numero 226 (Huddingevägen) Tullingesta, josta noin 4 km kilpailupaikalle. Opaskartta kilpailupaikalle: Google Maps

Joukkuemateriaali
Joukkuemateriaali jaetaan kilpailutoimistosta perjantaina 29. huhtikuuta klo 16.00-21.00 ja lauantaina 30. huhtikuuta klo 08.00-21.30. Joukkueen, joka ei ole maksanut osallistumis- tai majoittumismaksuja järjestäjälle, on maksettava maksut ennen materiaalin luovutusta. Maksaminen tapahtuu ainoastaan käteisellä.

Joukkuemateriaali sisältää kirjekuoren jokaiselle joukkueelle. Kuoresta löytyvät, kilpailuohjeet, muita toimintaohjeita, kilpailunumerot, vuokratut kilpailukortit, lomake juoksujärjestyksen muuttamiseen, karttalipukkeet sekä tietoa avoimista radoista. Huomioikaa, että joukkuemateriaalista EI löydy hakaneuloja. Hakaneuloja voi ostaa kilpailutoimistosta.

Juoksujärjestykset
Juoksujärjestykset on ilmoitettava ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa  www.10mila.se/2011/ viimeistään perjantaina 29. huhtikuuta kello 21.00. Juoksujärjestysten ilmoittamisen yhteydessä on annettava joukkueenjohtajan matkapuhelinnumero. Muutokset juoksujärjestyksiin perjantain 29. huhtikuuta kello 21.00 jälkeen ovat mahdollisia hintaan 100 kruunua per joukkue/muutoskerta. Juoksujärjestyksen muutoslomake annetaan täytettynä kilpailutoimistoon, jossa maksu suoritetaan käteisellä.  Muutokset on tehtävä viimeistään kolme tuntia ennen joukkueen viestin alkamista.

Yhdistelmäjoukkueet ovat sallittuja Ruotsin Suunnistusliiton (SOFT) kilpailusääntöjen mukaisesti.

Naiset, jotka ovat juosseet nuorten viestin, saavat osallistua naisten ja/tai miesten viestiin. Miehet, jotka ovat juosseet nuorten viestin, saavat osallistua miesten viestiin.

Kaksi kertaa samaan viestiin osallistuminen on kiellettyä. Tämä kielto koskee myös yhdistelmäjoukkueita.

Avoimia ratoja saa juosta sekä ennen osallistumista 10MILA-viestiin osallistumisen ja sen jälkeen.

Joukkueen kilpailunumero
Joukkueen kilpailunumero perustuu joukkueen viimevuotiseen sijoitukseen 10MILA-viestissä 100 parhaan nuorten sekä 150 parhaan miesten ja naisten joukkueen osalta.
Lähtö
Nuorten viesti:    11:30
Naisten viesti:    14:30
Miesten viesti:    21:30

Siirtyminen lähtöalueelle tapahtuu vaihtoalueen yhteydestä. Sisäänmenoportilla juoksijan kilpailukortti ja kilpailunumero luetaan järjestelmään. Tämän jälkeen kilpailija siirtyy merkittyä reittiä pitkin lähtöpaikalle. Juoksija, joka ei lue korttiaan ja numeroaan lähtöportilla, voidaan sulkea kilpailusta. Lähtöalueelle on siirryttävä viimeistään 15minuuttia ennen lähtöä. Juoksija vastaa itse kilpailukorttinsa tyhjennyksestä (nollauksesta) sisäänmenoportilla.

Mentyään lähtöalueelle kilpailija ei saa poistua alueelta ennen lähtöä. Viisi (5) minuuttia ennen lähtöä juoksijat päästetään kartoille. Karttoihin on merkitty joukkueen kilpailunumero.

Ennen vaihtoa
Sisäänmenoportilla juoksijan kilpailukortti ja kilpailunumero luetaan järjestelmään.. . Juoksija vastaa itse kilpailukorttinsa tyhjennyksestä (nollauksesta) sisäänmenoportilla. Juoksija, joka ei lue korttiaan ja numeroaan lähtöportilla, voidaan sulkea kilpailusta.

Kilpailunumerot
Kilpailunumeroa on pidettävä näkyvästi esillä paidan rintamuksessa. Kilpailunumeron mainoksia ei saa taittaa tai tehdä muuten tunnistamattomiksi, jotta kilpailunumeron mainos voidaan yhdistää loppusuoran karsinan mainoksen kanssa. Joukkueet vastaavat itse hakaneulojen hankkimisesta. Hakaneuloja myydään kilpailutoimistossa.

Vaatetuksen tarkastus
Vaatetuksen tarkastus suoritetaan vaihdon ja lähdön sisäänmenoporteilla. Juoksijan on huolehdittava asianmukaisesta vaatetuksesta. Mikäli juoksijan vaatetus ei täytä kilpailusääntöjen vaatimuksia, juoksijaa ei päästetä vaihtoalueelle. Juoksijan on korjattava vaatetustaan ja näytettävä korjaukset ennen pääsyä vaihtoalueelle

Piikkarit on kielletty. Nastarit metallinastoilla on sallittu.
 
Sillat/Pitkospuut
Kilpailualueella on muutamia siltoja, jotka saattavat olla liukkaita kostealla säällä.
Pisimpiä miesten ratoja juoksevat kulkevat pitkospuita pitkin. Pitkospuut ovat suurimmalta osaltaan leveitä (1,4 metriä), mutta joiltakin osin ainoastaan 60 cm. Noudattakaa varovaisuutta kapeimmilla kohdilla.

Viitoitetut kohdat radalla
Pisimmät miesten radat menevät luonnonsuojelualueen yli, joka on kiellettyä aluetta. Alueen läpi menee polku, jota on käytettävä. Polku on viitoitettu puna-valkoisin nauhoin sekä heijastimin. Ainoastaan polkua pitkin juokseminen on sallittu, viitoitetun polun vieressä sijaitsevaa metsää pitkin juoksu on kielletty.

Korkea aita
Kilpailumaastossa jokaisen sarjan ratojen varsilla kilpailukeskuksen läheisyydessä on korkea aita. Aidassa on lukuisia aukkoja, jotka helpottavat sen ylitystä. Nämä aukot on merkitty karttaan. Maastossa aukkojen molemmin puolin on punavalkoista kreppiä. Aidan saa ylittää myös muualta kuin aukkojen kohdalta.

Maastokuvaus
Maasto on pääosin hyväkulkuista ja korkeuseroiltaan kohtuullista. Pidemmät nuorten ja naisten radat sekä kaikki miesten viestin radat käyvät osittain erittäin hyväkulkuisessa avokalliomaastossa.
Kilpailukeskuksen lähimaastossa risteilee suurempia ja pienempiä polkuja sekä jonkin verran peltoja ja niittyjä. Pisimmät miesten viestin radat käyvät myös erämaa-alueella, jossa maasto on suurilta osin tiheämpää.

Kartta

  • Mittakaava kaikissa sarjoissa 1:10 000
  • Käyräväli 4 m
  • Offsetpainettu kartta
  • Päivitetty 2010, Lars Nord ja Gert Pettersson (kartan pohjoisosa) sekä Egidijus Kukenys ja Vidas Armalis (kartan eteläosa)
  • Karttamerkit IOF:n normeilla
  • Rastimääritteet on painettu karttaan. Rastin koodinumerot on myös painettu rastinumeron viereen.
  • Lidan friluftsgårdin pohjoispuolella sijaitsevassa mäessä on pieniä erittäin paikallisia alueita, joissa kompassi ei näytä oikein. Kaikkien sarjojen ratoja kulkee alueiden läpi.

Paikalliset karttamerkit:  
Pieni mökki/raunio tai romahtanut masto (merkitty mustalla värillä karttaan)
O Miilunpohja/tervahauta (mustalla värillä kartassa)
X Maakellari (ruskealla värillä kartassa)
O Suuri tai muuten huomiota herättävä puu (vihreällä värillä kartassa)

Mallikartta
Maastossa tapahtuneet muutokset kartan painatuksen jälkeen on merkitty vaihtoalueella olevaan mallikarttaan. Mallikartta on nähtävissä myös ensimmäisen osuuden juoksijoille.

Kielletyt alueet
Kaikki tonttialueet ovat kiellettyjä alueita. Muut kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan kielletyn alueen symboleilla. Kilpailukartassa yhtenäisellä violetilla viivalla merkitty kielletty alue on merkitty kilpailumaastossa sinikeltaisella muovinauhalla.

Lidan pohjoispuolella sijaitsevassa mäessä on kaivoskuiluja, jotka ovat täyttyneet vedellä. Nämä kuilut on merkitty sinikeltaisella muovinauhalla maastossa. Kaikkien sarjojen ratoja käy tällä alueella.

Rastit
Rastit on merkitty oranssi-valkoisilla rastilipuilla. Yöosuuksien rasteilla on myös heijastimet. Jokaisella rastilla on vähintään kaksi leimasinta. Rastin koodinumero on merkitty mustalla tekstillä valkoiselle pohjalle. Leimasimet ovat noin 60 cm korkeudella maasta.

Rastiympyrän keskipiste vastaa rastilipun sekä heijastimen sijaintia maastossa.
Muutamat rastit ovat miehitettyjä ja osalla rasteista on lehdistön sekä median edustajia. Kilpailualueella on myös sekä kiinteitä, että liikkuvia TV-kameraryhmiä

Leimausjärjestelmä
SportIdent-leimausjärjestelmä käytössä. Lainakortteja vuokrannut juokkue voi lunastaa kortit kilpailutoimistosta.
Yhtä SI-korttia saa käyttää vain yhden kerran 10MILA-viestin aikana. Samaa korttia saa kuitenkin käyttää avoimilla radoilla.
Vuokrakortit palautetaan järjestäjille kilpailutoimistoon kilpailun jälkeen kilpailukarttojen lunastuksen yhteydessä. Palauttamattomasta kilpailukortista järjestäjä laskuttaa 580 kruunua.

Leimauksen onnistuminen
Hyväksytyn leimauksen suorittaminen on juoksijan vastuulla. Hänen tulee varmistua siitä, että leimasin antaa sekä ääni- että valomerkin onnistuneen leimauksen merkiksi.

Leimausjärjestelmän toiminnan tekninen kuvaus:
Kun kilpailukortti asetetaan leimasimen reikään, lukee leimasin kortin numeron ja tallentaa sen muistiinsa. Tämän jälkeen koodinumero ja aika siirtyvät sekä kilpailukortin, että leimasimen muistiin. Seuraavaksi leimasin lukee kilpailukortin muistin ja vertaa sitä leimasimen omaan muistiin.

Tämä vaihe tapahtuu useita kertoja ja mikäli tieto on identtistä joka kerralla, antaa leimasin vahvistuksen onnistuneesta leimauksesta. Jos kilpailukortti nostetaan ylös leimasimesta liian aikaisin, voi seurauksena olla se, että tieto koodinumerosta sekä ajasta ei ole ehtinyt tallentua kunnolla kortin muistiin ja näin ollen leimaus jää rekisteröitymättä.

Rautatie
Kilpailualueen halki kulkee rautatie, jossa liikennöi luotijunia. Rautatietä tai rautatien maavallia pitkin kulkeminen on ehdottomasti kiellettyä ja hengenvaarallista. Ainoastaan karttaan merkittyjä ylikulkusiltoja tai alikulkutunneleita saa käyttää.

Liikenne teillä
Kilpailualueella on liikennöity tie, jonka muutamien osuuksien radat halkovat. Nuorten viestin muutamilla osuuksilla on rastiväli, joka on samansuuntainen tien kanssa. Tie ei ole suljettu liikenteeltä, mutta tienylityksissä on toimitsijoita liikenteenohjaajina. Tiellä ja sen läheisyydessä on noudatettava varovaisuutta.

Kielletty alue kilpailukeskuksen ympärillä

Maasto kilpailukeskuksen ympärillä on kilpailualuetta ja sinne meneminen on kielletty. Kielletyllä alueella liikkuminen johtaa siellä tavatun henkilön joukkueen hylkäämiseen.

Ratatiedot ja vaihtoajat

Nuoret
Lähtö: 11:30
Maali: n. 13:45

Osuus Hajonta Tyyppi Pituus (km) * Aika Vaihtoaika
1 Kyllä Päivä (oranssi) 5,0 32 12:02
2 Ei Päivä (keltainen) 3,4 26 12:28
3 Kyllä Päivä (oranssi) 5,0 36 13:04
4 Kyllä Päivä (violetti) 6,4 41 13:45

*) Ratapituuksiin sisältyy viitoituksia 700-900m


Naiset
Lähtö: 14:30
Maali: n. 18:06

Osuus Hajonta Tyyppi Pituus (km) * Aika Vaihtoaika
1 Kyllä Päivä 7,1 42 15:12
2 Kyllä Päivä 5,8 40 15:52
3 Ei
Päivä 4,7 30 16:22
4 Kyllä Päivä 7,3 47 17:09
5 Kyllä Päivä 9,5 / 5,5 **) 57 18:06

*) Ratapituuksiin sisältyy viitoituksia 700-900m
**) Lyhennetty rata yhteislähdössä lähteville joukkueille


Miehet
Lähtö: 21:30
Maali: n. 08:22

Osuus Hajonta Tyyppi Pituus (km) * Aika Vaihtoaika
 1  Kyllä  Yö  12,0  69  22:39
 2  Kyllä  Yö  13,0  82  00:01
 3  Kyllä  Yö  11,7  73  01:14
 4  Ei  Yö  16,5  103  02:57
 5  Kyllä  Yö  8,4  46  03:43
 6  Kyllä  Yö/Hämärä  8,4  45  04:28
 7  Ei  Hämära/Päivä
 7,2  37  05:05
 8  Kyllä  Päivä  12,3  65  06:10
 9  Kyllä  Päivä  8,7  42  06:52
 10  Kyllä  Päivä  16,5 / 12,3 **)  90 / 75  08:22

*) Ratapituuksiin sisältyy viitoituksia 600-900m
**) Lyhennetty rata yhteislähdössä lähteville joukkueille

Valaistusolosuhteet kilpailun aikana
Lauantai: Aurinko laskee 20:44
Sunnuntai: Aurinko nousee 04:48

GPS-seuranta
Järjestäjien valitsemien joukkueiden on kannettava GPS-laitetta. Laitetta kantavien joukkueiden valinnasta lisätietoa alapuolella. Mikäli juoksija kieltäytyy kantamasta GPS-laitetta, suljetaan joukkue kilpailusta välittömästi. GPS-laite on noudettava vaihtoalueelta viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä ja laitetta on kannettava järjestäjien ohjeiden mukaisesti. Toimitsijat auttavat GPS-laitteen ylle laittamisessa.

GPS-laite palautetaan välittömästi osuuden jälkeen takaisin järjestäjälle

Seuraavat juoksijat käyttävät GPS-laitetta:
Naisten viestin 3. osuus, joukkueet joiden kilpailunumero on 1-25.
Naisten viestin 4. osuus, 25 parasta joukkuetta 2. osuuden jälkeen
Naisten viestin 5. osuus, 25 parasta joukkuetta 3. osuuden jälkeen

Miesten viestin 2. osuus, joukkueet, joiden kilpailunumero on 1-25.
Miesten viestin 3. osuus, joukkueet, joiden kilpailunumero on 1-25.
Miesten viestin 4. osuus, 25 parasta joukkuetta 2. osuuden jälkeen
Miesten viestin 6. osuus, 25 parasta joukkuetta 4. osuuden jälkeen.
Miesten viestin 7. osuus, 25 parasta joukkuetta 5. osuuden jälkeen.
Miesten viestin 9. osuus, 25 parasta joukkuetta 7. osuuden jälkeen.
Miesten viestin 10. osuus, 25 parasta joukkuetta 8. osuuden jälkeen.

Juomapaikat
Juomapaikkoja löytyy pidempien ratojen varrelta. Juomana on tarjolla lämmintä vettä sekä Maxim-urheilujuomaa Juoma-asemat on merkitty kilpailukarttaan.

Vaihtoon saapuva juoksija
Vaihtoon saapuva juoksija juoksee loppusuoralla sitä karsinaa pitkin, jonka alkupään portissa on merkitty juoksijan oman osuuden numero, sekä juoksijan rintanumerossa oleva mainos. Juoksija leimaa vaihtoleimauksen maaliviivalla. Puuttuva leimaus johtaa hylkäämiseen.

Kartta annetaan toimitsijalle ja seuraavan osuuden kartta otetaan vaihtopuomilta, jossa se annetaan seuraavan osuuden juoksijalle. Tämän jälkeen vaihtoon saapunut juoksija siirtyy leimantarkastukseen (utcheckning).

Fålla

Kartanvaihto
Naisten ja miesten viestien ankkuriosuudella on kartanvaihto.

Naisten kartanvaihto on maalialueen yhteydessä. Ne joukkueet, jotka eivät lähde yhteislähdössä saavat uuden kartan ja seuraavat viitoitusta uudelle k-pisteelle. Yhteislähdössä lähtevät joukkueet eivät vaihda karttaa vaan juoksevat viitoitusta pitkin maaliin.
 
Miesten kartanvaihto sijaitsee metsässä. Ne joukkueet, jotka eivät lähde yhteislähdössä, juoksevat  kartanvaihtopaikan vasemmalle puolelle, ottavat uuden kartan  ja juoksevat uudelle k-pisteelle.

Yhteislähdössä lähtevät joukkueet juoksevat kartanvaihtopaikan oikealle puolelle ja ottavat uuden kartan. Kartan takapuolella lukee ”omstart”. Tämän jälkeen juoksijat siirtyvät uudelle k-pisteelle.

Oikean kartan ottaminen on kilpailijan vastuulla.

Maaliintulo
Ankkuriosuuden juoksijat eivät saa vaihtaa karsinaa loppusuoralla. Maaliin saapuva juoksija juoksee sitä karsinaa pitkin, johon hänen osuutensa numero sekä rintanumeron mainos on merkitty. Mikäli juoksija valitsee väärän viitoituksen, on hänen palattava takaisin viitoituksen alkuun ja valittava oikea karsina sieltä. Tarvittaessa sijoituksen ratkaisee maalituomari maaliviivan kohdalla. Juoksija leimaa maalissa leimasimella, joka sijaitsee muutaman metrin päässä maaliviivan jälkeen. Juoksija antaa kartan toimitsijalle ja siirtyy sen jälkeen leimantarkastukseen (utcheckning).

Hylätyt joukkueet
Juoksija, jonka leimat eivät ole oikein, saavat tiedon asiasta leimantarkastuksessa, josta heidät ohjataan itkumuurille (röd utgång). Hylätyt joukkueet ilmoitetaan tulostaululla mahdollisimman pian vaihdon jälkeen. Joukkue saa kuitenkin jatkaa viestiä kilpailun ulkopuolella. Mikäli joukkue on kärjessä tai kärjen tuntumassa tulevilla osuuksilla, tulee järjestäjä viivyttämään hylätyn joukkueen seuraavien osuuksien juoksijoita siihen asti kunnes on kulunut 25 minuuttia kärjen vaihdosta. Tämä tehdään, jotta hylätty joukkue ei vaikuttaisi käynnissä olevan kilpailun kulkuun.
Joukkueen johtajan tai juoksijan, joka haluaa lisätietoja hylätystä suorituksesta, on käännyttävä tulospalvelun tai kilpailunjohdon puoleen viimeistään 60 minuuttia hylätyn juoksijan saavuttua vaihtoon.

Yhteislähtö
Nuorten viesti:     lauantai klo 15:00
Naisten viesti:     lauantai klo 19:15 (järjestäjä suosittelee kartanlukuun tarkoitetun lampun mukaanottoa)
Miesten viesti:     sunnuntai klo 10:15
Viimeinen osuus on lyhennetty yhteislähdössä lähtevien joukkueiden osalta miesten ja naisten viesteissä.
Vaihtoalue suljetaan noin 20 minuuttia ennen yllämainittuja aikoja.

Yhteislähdössä lähtevän juoksijan on juostava se osuus, joka on annettu juoksujärjestyksiä ilmoitettaessa. Yhteislähdössä lähtevät joukkueet sijoitetaan tuloslistalla viestinomaisesti juosseiden joukkueiden taakse.
Joukkue, joka on keskeyttänyt tai hylätty aikaisemmin viestin aikana, saa osallistua yhteislähtöön.

Maksimiaika
Maksimiaika on 3 tuntia yhteislähdön jälkeen miesten viestissä sekä 2 tuntia muissa viesteissä.

Keskeyttäneet                    
Juoksija, joka on keskeyttänyt tai ei muulla tavoin ole ylittänyt maalilinjaa ja leimantarkastusta, on ilmoittauduttava leimantarkastuspisteessä kilpailukortin lukemista varten. Mikäli juoksija ei lue korttiaan leimantarkastuksessa, näkyy juoksija tietojärjestelmissä metsässä olevana kilpailijana. Tämä saattaa käynnistää tarpeettomat etsinnät. 

Kilpailusäännöt 
Ruotsin Suunnistusliiton kilpailusäännöt ja päätökset ovat voimassa.

Alla on lueteltu tärkeimpiä poimintoja säännöistä:

Sääntötuntemus on kilpailijan vastuulla. Sääntötuntemuksen puute ei vapauta kilpailijaa mahdollisista seuraamuksista.

Kilpailija on velvollinen kunnioittamaan kiellettyjä alueita, jotka on merkitty karttaan tai ratapainatukseen.

Junarataa pitkin liikkuminen tai sen ylittäminen on kiellettyä muualla kuin merkityillä paikoilla.

Kilpailija on velvollinen seuraamaan radan viitoitettuja osuuksia koko matkan.

Kilpailija on velvollinen auttamaan loukkaantunutta kanssakilpailijaa kykyjensä mukaan. 

Juoksijapankki kaikkiin viesteihin 
Osoitteessa www.10mila.se/2011/ on mahdollista ilmoittaa mahdollisista vapaista osuuksista vajaissa joukkueissa tai halukkaista juoksijoista 10MILA 2011-viestiin.

WC
Yleisölle ja kilpailijoille tarkoitettuja käymälöitä löytyy kahdesta paikasta kilpailukeskuksessa. Myös inva-WC on käytössä. WC-tiloja on myös vaihtoalueella.

Pukeutuminen, suihku ja sauna
Lämminvesisuihku 900 m maalialueelta, lähtösuoralta itään päin. Saunamaksu on 20 kruunua. Lippuja myydään saunan yhteydessä.

Vaihtovaatteet
Vaihtovaatteista huolehtii jokainen joukkue itsenäisesti. Hävinneitä varusteita voi kysellä kilpailutoimistosta kilpailuviikonlopun aikana. Kilpailualueelta talteen korjatuista varusteista tehdään luettelo osoitteeseen www.10mila.se. Talteen korjattuja varusteita saa takaisin 15. kesäkuuta 2011 alkaen.

Riistahavainnot
Sorkkaeläimiä (hirvi, metsäkauris jne.) koskevat havainnot ilmoitetaan riistahavaintopisteeseen, joka on kilpailutoimiston yhteydessä.

Viestikapula
Kilpailukartta toimii viestikapulana. Viestin sanoma luetaan kovaäänisistä maaliintulon yhteydessä.

Palkintojenjako
Palkintoseremonia tapahtuu lavalla alla lueteltuina ajankohtina:
Nuorten viesti:     lauantai klo 19:05
Naisten viesti:    lauantai klo 19:45
Miesten viesti:    sunnuntai klo 10:00

Karttojen palautus
Kaikkien viestien kilpailukarttojen palautus suoritetaan kilpailutoimistosta miesten viestin yhteislähdön jälkeen aina klo 13.00 saakka. Kartat annetaan ainoastaan karttalipuketta vastaan (lipuke löytyy joukkuemateriaalista).
Joukkue, joka poistuu kilpailupaikalta ennen karttojen palautusta saa karttansa postitse 100 kruunun postimaksua vastaan. Yhteystiedot jätetään kilpailutoimistoon, johon maksetaan myös postitusmaksu.

Ensiapu
Ensiapu päivystää kilpailukeskuksessa 30. huhtikuuta klo 11.00 alkaen aina kilpailun loppuun saakka. Ensiapu on tarkoitettu ensisijaisesti kilpailijoille. Hätätapauksissa ensiapu auttaa myös yleisöä pienempien vammojen kanssa. Yleisöä kehotetaan hakeutumaan pääsääntöisesti kuitenkin Huddingen terveyskeskuksen päivystykseen: Huddinge närakut 08-608 67 50, päivystys sijaitsee Yliopistosairaalaan (Universitetssjukhus) tiloissa. Myös Karolinska Universitetssjukhusetiin voi hakeutua.
Terveydenhoitajan neuvova puhelin päivystää vuorokauden ympäri numerossa 08-32 01 00.

Ensiapuryhmä päivystää metsässä naisten viestin aikana. Ryhmän sijainti selviää kilpailukartasta.

Miesten viestin aikaan päivystää kaksi ensiapuryhmää metsässä kilpailualueella. Myös nämä paikat on nähtävissä kilpailukartassa.

Nuorten viestin osanottajien ensiapu ainoastaan kilpailukeskuksessa.
Kaikki rastivahdit ovat varustettuja ensisiteellä sekä matkapuhelimella.

Valvojat
Kilpailun valvoja: Fred Strömsten, Stockholms OF och Föreningen Tiomilakavlen
Ratavalvojat:     Rune Rådeström, Snättringe SK, Lennart Bjursäter, Snättringe SK, Lars Roos, Föreningen Tiomilakavlen

Kilpailun johto

Kilpailunjohtajat
Björn Axelsson, 073-340 31 83, Stefan Gustafsson, 070-322 79 58

Ratamestarit
Ari Sahlsten, nuorten viesti, Gunnar Langs, naisten viesti, Per-Ove Kivisäkk, miesten viesti   

Tiedottaja
Lennart Agén, 070-564 17 10 (lennart@agen.se)   

Tuomarineuvosto

Kokoonkutsuja
Fred Strömsten, 070-783 35 82

Nuorten viesti
Björn Karlsson, OK Denseln
Carina Bergander, Eksjö SOK
Håkan Redtzer, Rotebro IS

Naisten viesti
Håkan Åberg, Tjällmo-Godegårds OK
Magnus Svensson, SMOF/Nässjö OK
Stefan Knorn, Rotebro IS

Miesten viesti
Per-Martin Gustavsson, Tjällmo-Godegårds OK
Sven-Åke Karlsson, SMOF/IKHP
Niklas Henriksson, Rotebro IS

 

 

10MILA 2011 - Föreningen Tiomilakavlen. Webmaster 10MILA 2011 10MILA