10MILA 2011  
Svenska
Svenska
English
English
Suomeksi
Suomeksi

 

 

Huvudsponsor

Botkyrka Kommun

Läs mer om Botkyrka kommun

 
Sponsorer

Riksten Friluftsstad

Lida

Intersport

Göta ingenjörregemente

Amfibieregementet

Fujitsu

Subtopia

Nordströms Trä

Ekenhuset

Maxim

Omega Point

Tryckt.se

Servicepoolen

 
Arrangörer

Skarpnäcks OL

Tullinge SK

 
Vänskapsarrangemang

Salpa-Jukola 18.-19.6.2011

43-Kavlen

Spring Cup

Tävlings-PM

Inlagt av Henrik Persson - 2011-04-25 00:03
Uppdaterad: 2011-04-25 12:48
Print Skriv ut denna sida
Sidan är laddad 90670 gånger
Bookmark and Share

>> Se även Informations-PM för saker som inte detta tävlings-PM täcker in

Tävlings-PM
10MILA-budkavlen, 30 april – 1 maj 2011

Samlingsplats/Arena
Riksten, Tullinge. Vägvisning från väg 226 (Huddingevägen) i Tullinge, därifrån ca 4 km till arenan. Här finns trafik-/vägkarta till arenan: karta på Google Maps

Föreningspåse och lagkuvert
En påse per förening utlämnas i tävlingsexpeditionen fredag 29 april kl 16.00-21.00 och lördag 30 april kl 08.00-21.30. Lag som inte betalt samtliga avgifter till arrangören måste betala dessa innan föreningspåsen lämnas ut. Endast kontant betalning.

Föreningspåsen innehåller ett lagkuvert per lag. Varje lagkuvert innehåller tävlingsPM,
informationsPM, nummerlappar, hyrbrickor, lagändringsblankett, kartbiljetter, samt information om Öppna banor. Notera att lagkuverten EJ innehåller säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar finns att köpa i tävlingsexpeditionen.

Lagsammansättning
Lagsammansättning skall anmälas på www.10mila.se/2011/ senast fredagen den 29 april klockan 21.00. Lagledarens mobilnummer skall anges. Förändring av lagsammansättning efter fredagen den 29 april klockan 21.00 är möjlig mot en kontant avgift på 100 SEK per lag/tillfälle, blankett fylls i och lämnas i tävlingsexpeditionen på arenan. Detta kan ske senast 3 timmar innan start för respektive kavle.

Kombinationslag enligt SOFT:s tävlingsregler medges.

Det är tillåtet för damer som sprungit ungdomskavlen att delta i damkavlen och/eller herrkavlen. Det är tillåtet för herrar som sprungit ungdomskavlen att delta i herrkavlen.

Det är förbjudet att delta två gånger i samma kavle, gäller även tillfälligt sammansatta lag.
Öppna banor får springas både före och efter deltagande i 10MILA.

Startposition
Startpositionen vid årets tävling motsvaras av placeringen vid 10MILA 2010 för de 100 första ungdomslagen och de 150 första dam- och herrlagen.

Start
Ungdomskavlen:     11:30
Damkavlen:         14:30
Herrkavlen:         21:30

Inpassering till start sker i anslutning till växlingsfållan. Vid inpassering knyts SI-brickan till löpare och lagnummer. Efter inpassering följer löparen markerad väg till startplatsen. Löpare vars SI-bricka inte knutits till lagnummer riskerar att uteslutas ur tävlingen. Inpassering ska ha skett senast 15 minuter innan start.
Löpare ansvarar för att tömning av SI-bricka sker vid inpassering till startplatsen.

Efter inpassering till startområdet får löparen inte lämna startplatsen. Fem (5) minuter innan start skall löparen vara uppställd vid karta med nummer motsvarande lagets startnummer.

Inför växling
Vid inpassering till växlingsområdet knyts SI-brickan till löpare och lagnummer. Löparen ansvarar för att tömning sker vid inpassering till växlingsområdet. Löpare vars bricka ej knutits till sitt lagnummer riskerar uteslutning av sitt lag ur tävlingen.

Nummerlapp
Skall bäras synligt på bröstet av alla löpare. Reklam får inte vikas in eller på annat sätt göras oläslig i och med att den är kopplad till respektive växlings/målfålla. Deltagande lag ordnar själva med säkerhetsnålar, finns att köpa i tävlingsexpeditionen.

Kontroll av klädsel
I samband med insläpp i start-/växlingsfållor sker klädselkontroll. Det är löparens ansvar att klädseln är korrekt. Om klädseln inte uppfyller tävlingsreglernas krav släpps löparen inte in i växlingsområdet och felaktighet måste åtgärdas innan tillträde medges.
Spikskor får inte användas. Dobbskor med metalldubb är tillåtet.

Broar/ Spång
I tävlingsområdet finns ett antal broar. Dessa kan bli hala vid fuktig väderlek.
De längre herrbanorna springer på en spång. Större delen av spången är bred (1,4 meter) men ett mindre avsnitt är endast 60 cm, ta det lugnt på detta avsnitt.

Snitslad del av banan
De längre herrbanorna innehåller en snitslad passage längs en stig igenom ett förbjudet och naturskyddat område. Stigen är snitslad med röd/vit snitsel och på natten även med reflexer.  Det är enbart tillåtet att springa på stigen, förbjudet att springa i skogen bredvid.

Högt staket
I närheten av arenan finns ett högt staket med ett stort antal öppningar. Dessa öppningar är markerade på kartan. I terrängen hänger röd/vit snitsel på båda sidorna om öppningarna, berör samtliga klasser. Det är även tillåtet att passera staketet på andra ställen än öppningarna.

Terrängbeskrivning
Måttligt kuperad terräng med mestadels god framkomlighet. De längre ungdoms- och dambanorna samt alla herrbanor går delvis i ett lättlöpt hällmarksområde med mycket god framkomlighet.
Området närmast arenan genomkorsas av större och mindre stigar samt inslag av öppna fält. De längsta herrbanorna går delvis i ett finskuret område av vildmarkskaraktär där tät vegetation förekommer i begränsad omfattning.

Karta

  • Kartskala för samtliga klasser 1:10 000
  • Ekvidistans 4 m
  • Offsettryckt
  • Reviderad 2010 av Lars Nord och Gert Pettersson (norra delen) samt Egidijus Kukenys och Vidas Armalis (södra delen).
  • Symboler enligt IOF:s normer
  • Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan. Kodsiffra är även tryckt på kartan vid respektive kontrollsiffra
  • Mindre områden med väldigt lokal kompassmissvisning förekommer på berget norr om Lida friluftsgård, berör samtliga klasser.

Lokala karttecken:  
X Koja/kojruin eller raserad mast (svart färg på kartan)
O Kolbotten (svart färg på kartan)
X Jordkällare (brun färg på kartan)
Särpräglat träd (grön färg på kartan)

Kartjusteringar
Förändringar på kartan som uppkommit efter tryckning redovisas som kartkompletteringar och anslås på kartor i växlingsfållan, även sträcka 1 passar förbi kartkompletteringen innan start.

Förbjudna områden
All tomtmark är förbjudet område. Förbjudna områden i övrigt är streckmarkerade på tävlingskartan. Förbjudna områden med heldragen violett linje är även markerade med blå-gul snitsel i terrängen.
På berget norr om Lida friluftsgård finns antal vattenfyllda gruvhål som är markerade med blå-gul snitsel i terrängen, berör samtliga klasser.

Kontroller
Kontrollerna är utmärkta med orange/vit skärm samt med en reflexstav på nattkontrollerna.
På varje kontroll finns minst två stämplingsenheter. Kontrollens kodsiffra finns markerad med svart text på vit bakgrund. Höjden på kontrollställningarna är cirka 60 cm.

Kontrollringens centrum på kartan motsvarar skärmens/reflexens placering i terrängen.

Vissa kontroller är bemannade med funktionärer och/eller besöks av media under tävlingen. Fasta och rörliga TV-team finns i tävlingsområdet.

Stämplingssystem
Stämplingssystemet SportIdent användes. Lag som hyr SI-brickor kvitterar ut dessa i  tävlingsexpeditionen.

En SI-bricka får endast användas en gång i 10MILA-kavlen. Dock får samma SI-bricka användas en gång även på en öppen bana.

Hyrda SI-brickor återlämnas till arrangören i samband med att föreningens kartor hämtas på tävlingsexpeditionen. Ej återlämnad SI-bricka debiteras med 580 SEK.

Stämplingsbekräftelse
Vid stämpling med SI-bricka är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljus- och ljudsignal erhålls från kontrollenheten som bekräftelse på att stämplingen är godkänd.

Så här fungerar registreringen tekniskt:
När brickan placeras i hålet läser först den elektroniska stämplingsenheten (basenheten) av bricknumret och sparar numret i sitt minne. Därefter överförs kodsiffra och tid till brickans minne samt till basenhetens minne.

I nästa steg läses brickans minne av och jämförs med minnet i basenheten. Detta görs flera gånger och om informationen som överförs fram och tillbaka är lika varje gång ges en bekräftelse. Om brickan dras upp innan bekräftelsen finns risk för att kodsiffra och tid inte har hunnit kopplas fullständigt till brickans minne, vilket medför att registrering i brickan därmed uteblir.

Järnväg
Järnväg, trafikerad med höghastighetståg, går igenom tävlingsområdet. Det är absolut förbjudet och förenat med livsfara att beträda järnvägen eller att springa på banvallen. Endast på kartan markerade passager (broar eller tunnlar) får användas.

Trafikerad väg
I tävlingsområdet finns en trafikerad väg som korsas av vissa sträckor. Ungdomarna har ett vägval som är parallellt med vägen på några sträckor. Vägen är inte avstängd för trafik men funktionärer finns vid vägpassage. Försiktighet ska iakttagas vid uppehållande på och kring vägen.

Avspärrade områden vid arenan
Avspärrade områden får inte beträdas. Områden som är avspärrade är att betrakta som tävlingsområde och överträdelse medför diskvalificering av laget.

Baninformation och växlingstider

Ungdom
Start: 11:30
Mål: ca 13:45

Sträcka Gaffling Typ Längd (km) * Löptid Växlingstid
1 Ja Dag (orange) 5,0 32 12:02
2 Nej Dag (gul) 3,4 26 12:28
3 Ja Dag (orange) 5,0 36 13:04
4 Ja Dag (violett) 6,4 41 13:45
*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel om 700-900m

Damer
Start: 14:30
Mål: ca 18:06

Sträcka Gaffling Typ Längd (km) *) Löptid Växlingstid
1 Ja Dag 7,1 42 15:12
2 Ja Dag 5,8 40 15:52
3 Nej Dag 4,7 30 16:22
4 Ja Dag 7,3 47 17:09
5 Ja Dag 9,5 / 5,5 **) 57 18:06

*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel om 700-900m
**) Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart

Herrar
Start: 21:30
Mål: ca 08:22

Sträcka Gaffling Typ Längd (km) *) Löptid Växlingstid
 1  Ja  Natt  12,0  69  22:39
 2  Ja  Natt  13,0  82  00:01
 3  Ja  Natt  11,7  73  01:14
 4  Nej  Natt  16,5  103  02:57
 5  Ja  Natt  8,4  46  03:43
 6  Ja  Natt/gryning  8,4  45  04:28
 7  Nej  Gryning/dag  7,2  37  05:05
 8  Ja  Dag  12,3  65  06:10
 9  Ja  Dag  8,7  42  06:52
 10  Ja  Dag  16,5 / 12,3 **)  90 / 75  08:22

*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel om 600-900m
**) Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart

Ljusförhållanden under tävlingen
Lördag: Solen går ner 20:44
Söndag: Solen går upp 04:48

Tracking med GPS-sändning
Det är obligatoriskt att bära GPS-sändare för de löpare i dam- och herrkavlen som väljs ut, se nedan. Om lag nekar till att bära sändare, utesluts laget omedelbart ur tävlingen. GPS-enhet hämtas ut vid växlingsfållan senast 20 minuter före start och ska bäras på det sätt som arrangören föreskriver. Personal hjälper löparen att sätta på utrustningen.
GPS-enheten skall återlämnas omedelbart efter genomförd sträcka.
Återlämningen skall ske till funktionärer vid utlämningsstället.

Följande löpare ska bära GPS-sändare:
Damkavlen sträcka 3, startnummer 1-25.
Damkavlen sträcka 4, de 25 bästa lagen efter sträcka 2.
Damkavlen sträcka 5, de 25 bästa lagen efter sträcka 3.

Herrkavlen sträcka 2, startnummer 1-25.
Herrkavlen sträcka 3, startnummer 1-25.
Herrkavlen sträcka 4, de 25 bästa lagen efter sträcka 2.
Herrkavlen sträcka 6, de 25 bästa lagen efter sträcka 4.
Herrkavlen sträcka 7, de 25 bästa lagen efter sträcka 5.
Herrkavlen sträcka 9, de 25 bästa lagen efter sträcka 7.
Herrkavlen sträcka 10, de 25 bästa lagen efter sträcka 8.

Vätska
Vätska i form av tempererat vatten och Maxim sportdryck finns på de längre banorna. Vätskestationerna är utmärkta på tävlingskartan.

Inkommande löpare till växel
Inkommande löpare springer in i växlingsfålla markerad med sträckans nummer, likaså överensstämmer reklamen på nummerlappen med namnet på den aktuella växlingsfållan. Löparen stämplar vid mållinjen. Utebliven stämpling innebär diskvalificering.

Kartan lämnas till funktionär och karta för nästa sträcka tas vid växlingsplanket där växling sker till nästa löpare. Inkommande löpare går till avläsning av SI-bricka (utcheckning).

Växling

Kartbyte
I dam- och herrkavlarna är det kartbyte på sista sträckan.

I damkavlen sker kartbytet i anslutning till målet. Icke omstartande lag får en ny karta och följer därefter snitsel till en ny startpunkt. Omstartande lag byter inte karta utan följer snitsel till målet.

I herrkavlen sker kartbytet ute på banan. Icke omstartande lag håller till vänster och tar en ny karta på väg till ny startpunkt.
Omstartande lag håller till höger och tar ny karta, märkt med omstart på baksidan, på väg till egen ny startpunkt.
Det är löparens ansvar att ta rätt karta.

Målgång
För sistasträckans löpare är det förbjudet att byta fålla. Inkommande löpare springer in i  fålla markerad med sträckans nummer, likaså överensstämmer reklamen på nummerlappen med namnet på den aktuella fållan Om fel fålla valts måste löparen vända om till fållans början och därefter välja rätt fålla. Vid behov avgörs placering av måldomare vid passering av mållinjen. Löparen målstämplar därefter i målstationen som står några meter efter mållinjen. Kartan lämnas till funktionär. Löparen går därefter till avläsning av SI-bricka (utcheckning).

Ej godkänt lag
Lag som registrerats som ”ej godkänd” får besked om detta vid utcheckningen och hänvisas till röd utgång för utredning. Ej godkända lag redovisas på resultattavlan snarast möjligt efter växling. Laget får dock fortsätta tävlingen utom tävlan. Om laget är bland de främsta på kommande sträckor kommer laget att kvarhållas av funktionärer vid kartplanket tills det gått 25 minuter efter ledande lag. Detta för att inte laget skall påverka utgången av tävlingen.

Lagledare/löpare som vill föra talan mot ett ej godkänt lopp vänder sig till sekretariatet senast 60 minuter efter målgång på berörd sträcka.

Omstart
Ungdomskavlen:     lördag kl 15:00
Damkavlen:         lördag kl 19:15 (kartlyse rekommenderas)
Herrkavlen:         söndag kl 10:15
Sista sträckan är avkortad för omstartande lag i dam- och herrkavlarna.
Växlingsfållan stänger ca 20 minuter före ovanstående tider.

Omstartande löpare måste springa den sträcka som angavs vid laganmälan. De lag som deltar i omstarten placeras i resultatlistan efter de lag som fullföljt tävlingen utan medverkan i omstarten.
Lag som utgått eller tidigare diskvalificerats får delta i omstarten.

Maxtid
Maxtid är 3 timmar efter omstart i herrkavlen och 2 timmar i övriga budkavlar.

Löpare som utgått                   
Löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat mållinjen och avläsningen måste gå till utcheckningen för avläsning av SI-bricka. Löparen kommer annars att registreras som ”Kvar i skogen” och ett onödigt eftersök startas.

Tävlingsregler 
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser gäller för tävlingen. Följande är några av de viktigaste:

Det är den tävlandes ansvar att känna till våra tävlingsregler. Bristande kännedom fritar inte någon från eventuell påföljd.

Tävlande är skyldig att respektera de förbjudna områden som är markerade på kartan och/eller banpåtrycket.

Det är förbjudet att beträda eller korsa en järnvägs spårområde annat än på anordnat övergångsställe.

Tävlande är skyldig att följa snitslad sträckning hela vägen.

Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som skadat sig.

Kavlebank, alla kavlar 
På webbplatsen för 10MILA 2011 www.10mila.se/2011/... finns möjlighet att annonsera efter löpare eller lag.

Toaletter
Toaletter för publik och löpare finns på två platser på arenan, även handikappanpassade toaletter finns. För utgående löpare finns toaletter även i växlingsfållan.

Omklädning, dusch& bastu
Varmdusch 900 m från målet, ”startrakan” österut. Bastu finns mot en avgift av 20 SEK. Biljetter köpes i anslutning till bastun.

Överdragskläder
Överdragskläder hanteras av respektive lag. Borttappad utrustning etc. kan efterfrågas i tävlingsexpeditionen under tävlingsdygnet. Efter tävlingen finns förteckning på utrustning som tillvaratagits på www.10mila.se. Tillvaratagen utrustning kan återfås fram till 15 juni 2011.

Viltrapportering
Rapport om i första hand klövvilt (älg, rådjur etc) anmäls till viltrapporten som finns i anslutning till tävlingsexpeditionen.

Budkavle
Under tävlingen utgör tävlingskartan budkavle. Budskapet för respektive kavle läses upp i högtalarna i samband med målgång.

Prisceremoni
Prisceremoni genomförs vid scenen vid tidpunkter enligt nedan:
Ungdomskavlen:     lördag kl 19:05
Damkavlen:         lördag kl 19:45
Herrkavlen:        söndag kl 10:00

Kartutlämning
Utlämning av tävlingskartor sker för alla klasser i tävlingsexpeditionen efter omstart i herrkavlen och fram till kl 13.00. Utlämning sker endast mot uppvisande av kartbiljett (finns i lagkuvertet).
Lag som lämnat tävlingen innan kartor lämnas ut kan få sina kartor per post mot en avgift av 100 SEK. Adressuppgift och betalning lämnas i tävlingsexpeditionen.

Sjukvård
Sjukvård finns på arenan från kl 11.00 den 30 april till tävlingens slut. Sjukvården på arenan finns i första hand till för tävlande. I nödfall finns även plats för publik med mindre skador. Publiken hänvisas i övrigt till Huddinge närakut 08-608 67 50 (som ligger i Universitetssjukhusets lokaler) eller Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Sjukvårdsrådgivning finns dygnet runt på 08-32 01 00.

Under damkavlen kommer det att finnas en sjukvårdsplats ute i tävlingsområdet, se markering på tävlingskartan.
 
Under herrkavlen finns det två sjukvårdsplatser i tävlingsområdet, se markeringar på tävlingskartan. Arrangören har också tillgång till terrängfordon.

Deltagare på ungdomskaveln hänvisas till sjukvården vid arenan.

Samtliga kontrollvakter är utrustade med första förband och mobiltelefon.

Kontrollanter
Tävlingskontrollant:    Fred Strömsten, Stockholms OF och Föreningen Tiomilakavlen
Bankontrollanter:     Rune Rådeström, Snättringe SK, Lennart Bjursäter, Snättringe SK, Lars Roos, Föreningen Tiomilakavlen

Tävlingsledning

Tävlingsledare
Björn Axelsson, 073-340 31 83, Stefan Gustafsson, 070-322 79 58

Banläggare
Ari Sahlsten, ungdomskavlen, Gunnar Langs, damkavlen, Per-Ove Kivisäkk, herrkavlen   

Informationschef
Lennart Agén, 070-564 17 10 (lennart@agen.se)   

Tävlingsjury

Sammankallande
Fred Strömsten, 070-783 35 82

Ungdomskavlen
Björn Karlsson, OK Denseln
Carina Bergander, Eksjö SOK
Håkan Redtzer, Rotebro IS

Damkavlen
Håkan Åberg, Tjällmo-Godegårds OK
Magnus Svensson, SMOF/Nässjö OK
Stefan Knorn, Rotebro IS

Herrkavlen
Per-Martin Gustavsson, Tjällmo-Godegårds OK
Sven-Åke Karlsson, SMOF/IKHP
Niklas Henriksson, Rotebro IS

 

 

10MILA 2011 - Föreningen Tiomilakavlen. Webmaster 10MILA 2011 10MILA