WEB TV
Villkor för användning av 10MILA’s WEB TV

Användning av tjänst m.m
Tjänsten får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda tjänsten på sådant sätt att 10MILA eller annan part drabbas av olägenhet eller skada.

Friskrivning
10MILA lämnar inga garantier beträffande WEB TV eller tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet om det inte uttryckligen angivits på webbplatsen.

Brott mot villkoren
10MILA har rätt att omedelbart och utan att meddelande dig stänga av din tillgång till WEB TV om du bryter mot någon bestämmelse i villkoren eller om 10MILA på skälig grund antar att så är fallet.

Återbetalning
10MILA kommer att återbetala hela beloppet minus transaktionsavgifter om tiden som ingen sändning kan ses överskrider 50% av den totala sändningstiden (ca 25 timmar). 10MILA frånskriver sig all återbetalning om felet kan klassas som ett s.k. ”force majeure”.


Terms of use 10MILA’s WEB TV

Use of service
The service is only to be used privately and for non-commercial purposes. You may not use the service if it could harm 10MILA or any other organization or person.

Guarantee
10MILA does not guarantee the internet TV’s functionality, availability, quality, usability or security if not stated otherwise on the web page.

Misuse of the service
10MILA reserves the right - without notifying the user - to close down the service if the user breaks these terms of use, or if 10MILA has strong grounds to suspect that the user is doing so.

Re-payment
10MILA will repay the entire fee minus a transaction fee if no broadcast can be seen for more than 50 percent of the total broadcast hours (approximately 28 hours). 10MILA will not repay any fee if the cause of the problem can be classified as ‘force majeure’.


Fyra sändningar


10MILAs Webb-TV är uppdelad i fyra sändningar: Hela sändningen, Ungdom & Öppen, Damer & Pre-O och Herrar. Varje sändning i sig, oavsett vilken, ger tillgång till tre stycken kanaler: huvudsändningen, en släpande kamera och GPS-trackingen. 

Med huvudsändningen menas den produktion som visas på storbildskärmen på tävlingscentrum. Den släpande kamera kommer att följa ett större djup på tävlingen, i vissa fall ligga kvar längre vid passerkontrollerna och i andra fall visa löparna som passerar mål. Den släpande kameran produceras separat för att på ett bra sätt följa lagen bakom täten. GPS-trackingen kommer att visa löparnas position på tävlingskartan under de sträckor där GPS-utrustningen används (se avsnitt "Tracking med GPS-sändning" i PM för information om vilka). Användaren av Webb-TV kan under sändningen växla* mellan de tre kanalerna. Ljudet för samtliga tre kanaler är speakerljudet.

Du köper tillgång till en eller flera sändningar. Köpet ger dig tillgång till en tiosiffrig kod som används för att se sändningen. Koden är personlig - dock inte knuten till en viss IP-adress eller dator. 

Det vill säga det går bra att använda samma kod på flera olika ställen och datorer, dock inte samtidigt. (För att se två eller alla tre kanalerna parallellt krävs tillgång till två eller tre koder. 
Dvs om du för en av sändningarna vill se på kanalen för huvudsändningen samtidigt som du vill titta på kanalen för GPS-trackingen så måste du köpa två koder. Rent praktiskt startar du Webb-TV-portalen två gånger, där du sedan väljer att titta på de olika kanalerna.)

Själva köpet genomförs i Webb-TV-portalen genom att du klickar på den sändning du önskar se nedan.


Sändning 1: Hela sändningen / Main broadcast
Innehåll: Alla stafetter under 10MILA / All relays during 10MILA
Kanaler: Huvudsändningen, en släpande kamera och GPS-trackingen
Tid: lördag/Saturday 09.45 - söndag/Sunday 11.30
Pris: 60 kr
Länk: 10MILA WEB TV - Hela sändningen

Sändning 2: Ungdom & Öppen / Junior and Open
Innehåll: Endast Ungdom- och Öppen- stafett under 10MILA
Kanaler: Huvudsändningen, en släpande kamera och GPS-trackingen
Tid: lördag/Saturday 10.30 - lördag/Saturday 16.30
Pris: 30 kr
Länk: 10MILA WEB TV - Ungdom & Öppen

Sändning 3: Damer & Pre-O / Women and Trail-O
Innehåll: Endast Dam- och Pre-O- stafetten under 10MILA
Kanaler: Huvudsändningen, en släpande kamera och GPS-trackingen
Tid: lördag/Saturday 14.45 - lördag/Saturday 21.30
Pris: 30 kr
Länk: 10MILA WEB TV - Damer & Pre-O

Sändning 4: Herrar
Innehåll: Endast Herrstafetten under 10MILA
Kanaler: Huvudsändningen, en släpande kamera och GPS-trackingen
Tid: lördagSaturday 21.45 - söndag/Sunday 11.30
Pris: 40 kr
Länk: 10MILA WEB TV - Herrar

 

Inlagt av Henrik Persson - 2008-04-21 21:39    Uppdaterad: 2008-04-22 10:44

Sidan är laddad 91185 gånger

 

Huvudsponsor 10MILA 2008
Petzl

10MILA 2008 samarbetar med

Sigtuna Kommun
Statens Fastighetsverk
Räddningsverket
Intersport
Rosersbergs slott
Sigtunabygden
Intersport
Försvarsmakten
Fortifikationsverket
Korpen


Anmälan Sigtunautaningen
 
 
  Föreningen Tiomilakavlen. Webmaster 10MILA.